• Trần Dũng Trí Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0917.298.688 - 02973 700 368
  • Email:
   nhantdt.ht@kiengiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0989.049.296
  • Email:
   banv.ht@kiengiang.edu.vn